Културните коридори на Югоизточна Европа

ИКОМОС

Програма Наследство в риск

Програма Наследство в риск

Програмата Наследство в риск е одобрена от членовете на ИКОМОС на Генералната асамблея в Мексико през 1999 година. От 2000, всяка година се отправя покана до всички Национални комитети, до международните научни комитети и до мрежата от професионалисти на ИКОМОС по цял свят, с молба да бъдат изготвени кратки доклади, очертаващи рисковете в техните държави или включващи експертиза на дадена зона. Цел на програмата е идентифицирането на застрашени обекти на културното наследство. Наследство в риск подчертава общата цел и отличното сътрудничество между ИКОМОС и ЮНЕСКО във връзка с промоциране на защитата на културното наследство по целия свят.

Програмата Наследство в риск класифицира националните и регионални доклади за застрашените паметници и места. По този начин се очертават заплахите и рисковете засягащи културното наследство по света. Чрез разпространяването на тази информация ИКОМОС цели представянето на типични примери и тенденции и да сподели решения за решаването на индивидуални или глобални заплахи за нашето културно наследство. Публикуването на докладите също подчертава и необходимостта от оценка, регулярен контрол и предвиждане на дългосрочни програми за защитата на културното наследство на всякъде по света. Този акт укрепва също и националното законодателство във връзка с културното наследство и трайното съдействие от страна на международните органи. ЮНЕСКО чрез комитета по Световно наследство и ИКОМОС чрез своите национални комитети се ангажират за намаляването на негативното въздействие от заплахи и разрушения. Различни други неправителствени организации активно подпомагат този процес.От момента на стартирането си програмата на ИКОМОС Наследство в риск обединява усилията на много държави, които се отзовават позитивно на инициативата. Държавите от Югоизточна Европа – Албания, България, Хърватия, Македония, Румъния, Словения, Турция, Сърбия и Черна гора – също допринасят за опазването на нашето общо наследство чрез своите Национлни комитети, които представят специфични случаи и споделят възможни решения. Тези усилия отговарят на целите на ИКОМОС, а именно да служи като форум за професионален диалог и обмен, да разпространява информация за принципите, техниките и политиките на опазване.

Информационни източници: официален сайт на ИКОМОС; Световен доклад на ИКОМОС 2004/2005 за застрашените паметници и забележителните места