Културните коридори на Югоизточна Европа

Партньори и програми

Съвет на Европа

Съвет на Европа

Съветът на Европа е най-старата европейска политическа организация. Тя обединява 46 държави, горда със своето истинско пан-европейско измерение, преставящо една велика Европа. 
Дейностите на Съвета на Европа в областта на наследството са уникални, защото тя е една от малкото организации днес, които промотират етични и нормативни принципи в тази насока. Организацията улеснява обмена на информация за политиките и най-добрите практики, а също и въвлича гражданското общество в тези политики, осигурявайки на жителите чувство за идентичност и принадлежност благодарение на нашето общо европейско наследство.

г-н Микаел ДЕ ТИС, Съвет на Европа

Основа за работата на Съвета на Европа в сферата на образованието, културната, наследството, спорта и младежта е Европеската културна конвенция. 
Основна цел на Съвета на Европа в областта на културното и природно наследство е повишаването на загрижеността към общото европейско наследство и сътрудничеството за неговото опазване. За постигането й, организацията лансира различни специализиране програми, с които подпомага културните общности да се разкриват и разбират взаимно. В същото време, програмите включват и възможности за развитие.  

Страните от Югоизточна Европа взимат участие в тези програми, развивайки транс-граични мрежи за сътрудничество и обменяйки опит в сферите на защита, промоциране, законодателство и устойчиво развитие на културното и природното наследство. 

Информционен източник: официален сайт на Съвета на Европа