Културните коридори на Югоизточна Европа

Партньори и програми

ЮНЕСКО

ЮНЕСКО

Организацията по образование, наука и култура на Обединените нации (ЮНЕСКО)е създадена на 16 ноември 1945 г. Цел на ЮНЕСКО е разпространяване на мир, в качеството й на специализирана агенция на Обединените нации. Организацията работи в посока създаване на условия за истински диалог, който се базира на уважение към споделените ценности и към достойнството на всяка цивилизация и култура.

ЮНЕСКО разгръща своите дейности във сферите на обучението, природните науки, социалните и хуманитарни науки, културата, комуникацията и информацията.

ЮНЕСКО стои начело на международните усилия за защита на културното многообразие, на материалното и нематериално наследство. Организацията работи за опазването и уважението на спецификите на всяка култура, без това да лишава от опазване и уважение спецификата на друга култура. Предизвикателството, което ЮНЕСКО, заедно с партньорите си, посрещат е стимулирането на заангажираността на различните култури към един подход, който да ги обедини и който да разшири кръгозора извън конкретните им разбирания към един свят на взаимодействия и взаимозависимости.

За постигане на своите цели, ЮНЕСКО насърчава идентификацията, защитата и опазването на културното и природно наследство по цял свят, заедно и с по-широкото разпространение на словесното и нематериалното наследство. Тези цели са обединени от международни документи - Конвенция за защита на Световното културно и природно наследство и Конвенция за защита на нематериалното културно наследство.

Информационни източници: официален сайт на ЮНЕСКО; брошура на ЮНЕСКО, 2003 г.