Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Музеят на Браила

Музеят на Браила

За обекта


Коридор: Дунавски път
Държава: Румъния, Браила
Музеят на Браила

Музеят е основан през 1881 година с декрет на Чарлс І. Между 1955-1958, той функционира в бившата страноприемница Ceaparu Inn, но през 1959 е преорганизиран в настоящите помещения. Музеят има секции за археология и история, изкуство (Къщата на килекциите), етнография и народно изкуство, природни науки, мемориали. Сграда му е строена през 1870 година и е служла за ресторант и хотел. Сериозна е повредена при земетресението през май 1990 година, след което е реставрирана. 

Археология: предмети от неолита - купи, орнаменти, предмети на изкуството;  периода на прехода и бронзовата епоха - скиптри, орнаменти; културите Тамаоани,Бабадаг от Халщтад; епохата Тепе - гети и гърци; Ранното среновековие - друидска култура; история: документарни фотографии от 1868-1944, орнаменти, оръжия; нумизматика; стари книги; библиотека (20 000 тома). Музеят притежава предмети вписани в Националната културна съкровищница.

Адрес: Piaсa Traian nr. 3

Телефон: 0339/401.002; 0339/401.003

Работно време: 9 - 17; понеделник и вторник - затворен