Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Окръжен исторически музей

Окръжен исторически музей

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: Румъния, Брашов
Окръжен исторически музей

Музеят е основан в сградата на бишото кметство, датираща от ХV век - днес исторически паметник. В основата му стоят колекциите на саксонския музей от окръг Барса и тези на музейната асоциация ASTRA Association Museum. Музеят съхранява и представя богати археологически колекции от средния палеолит, керамика и предмети от желязната епоха, римски предмети от лагерите на Рашов и тези по долината на Олт, инструменти, мебели, оръжия, занаятчийски творби, предмети, свързани с историята на фармацията, докуманти, монети, обекти на декоративното изкуство и други. Библиотеката на музея разполага с над 15 000 тома.

Адрес: Piaсa Sfatului nr. 30; за кореспонденция: Str. N. B?lcescu nr. 67

Телефон: 0268/472.363/0268/472.357

Работна време: 10 - 18 (лятно); 9 - 17 (зимно); понеделник: затворено

mjistoriebv@rdslink.ro