Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Музей на град Букурещ

Музей на град Букурещ

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: Румъния, Букурещ
Музей на град Букурещ

Палатът Суту е издигнат 1833-1834 по плановете на двама виенски архитекта -Johan Veit и Conrad Schwinck. Неоготическият характер на палата се усеща в четирите малки полионални кул, разположени в двойки на северната и южната страна на сградата. 

Втората половина на ХІХ век - за днес известната сграда - е период на слава, с прекрасни балове, организирани от Григор и Ирина Суту. По онова време, палатът е бил заобиколен от обширни градини с пеликани, пауни и други редки птици. Блясъкът на палата е бил добре известен и признат от аристокрацията на Букурещ, както и от пътуващите, чиито записки са реферинции за нас днес да си представим мислено старият Букурещ.

e-mail: jurnal@caligraf.ro