Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Археологически музей

Археологически музей

За обекта


Коридор: Диагонален път, Виа Анатолия
Държава: Турция, Адана
Археологически музей

Музеят, който прютява историческото наследство от Адана е основан през 1924. Той е един от най-старите десет музея в Турция. Музеят първоначално стартира с колекция от колони, капители и саркофаци, намерени в близкото полицейско управление. Благодарение на директоритена музея, събраните ценности се местят в мендресето на вече несъществуващата джамия Кафер Паша. През 1928 година е отворен за публика.