Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Музей на образованието

Музей на образованието

За обекта


Коридор: Виа Егнация
Държава: Албания, Корка
Музей на образованието

Първото училище в Албания е открито в тази къща през 1887 година. Жителите на Корка са горди, че техният град е "майка" на абланското образование. Днес, сградата приютява музея на града.