Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Туристическа инфраструктура

Туристическа инфраструктура

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Сърбия, Коласин
Туристическа инфраструктура

Малкият град е на височина 960 метра, скрито в склоновете на планините Беласица, Синйайевина, Вучйе и Ключа.