Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Ареологически музей на Дурес

Ареологически музей на Дурес

За обекта


Коридор: Виа Егнация, Виа Адриатика
Държава: Албания, Дурес
Ареологически музей на Дурес

Музеят е основан проз 1951 с обекти,събрани след Втората Световна война в града. систематичните проучвания (повече от 50 години) добавят към колекцията богато разнообразие от обекти (днес над 20 000). Музеят представя живота на този древен град от неговот зараждане до Средновековието. Организиран е на хронологичен и типологичен принцип.