Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Държавен музей - Гевгелия

Държавен музей - Гевгелия

За обекта


Коридор: Западен трансбалкански път
Държава: Македония, Гевгелия
Държавен музей - Гевгелия