Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Исторически музей

Исторически музей

За обекта


Коридор: Западен трансбалкански път
Държава: България, Монтана
Исторически музей

Историческият музей в Монтана е основан през 1953 година. Две години по-късно къщата - музей "Христо Михайлов" е основан в чест но революционаре - патрон на града по онова време. За близо пет десетилетия е извършена огромна работа за събирането, научното изследване и популюризиране на историческите следи. От 1968 до 1994 година са проведени археологически разкопки. Проучванията не само предлагат доказателства за града по време на римското присъствие, но те също и предлагат доказателства за живота на жителите в района на града от желязната епоха до края на Второто българско царство от ХІV век.