Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Археологически музей

Археологически музей

За обекта


Коридор: Виа Понтика
Държава: България, Велики Преслав
Археологически музей

Археологическият музей в Преслав приютява няколко експозиции за своята 95 години история. С годините се натрупва опит и обогатява колекцията си. Ето защо, музеят няколко пъти се мести в нови по-големи сгради.