Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Софийска художествена галерия

Софийска художествена галерия

За обекта


Коридор: Диагонален път, Западен трансбалкански път, София - Охрид
Държава: България, София
Софийска художествена галерия

Със своите 1100 кв. метра експозиционна площ, организирана в четири раздела, Галерията организира около 30 изложби всяка година. Повечето от изложбите представят работи от нейната колекция. Календара на Галерията включва и събития, както и самостоятелни изложби от късния ХІХ/ранния ХХ век до днес. Изследванията мърху съвременното творчество и работата на младите творци е специален фокус в политиката на Галерията през последните години. 
Софийската художествена галерия е музей с дълги традиции. Ролята й е да представи фактите от българската културна история по един аналитичен и модерен начин, както и активно да се включва в творчески разработки на оригинални и експресивни проекти.