Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Исторически музей

Исторически музей

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: България, Стара Загора
Исторически музей

Археология 
{Праистория, Антична история, Средновековна история} 
Българска история
{ХV-ХІХ век, Нова история, Съвременна история}
Фолклор
Нумизматика