Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Археологически музей

Археологически музей

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: България, Пловдив
Археологически музей

Археологическият музей в Пловдив е една от първите културни институции в България. Официално открит през 1882г. като археологическо-нумизматичен кабинет. Първоначално неговите фондове са съдържали нумизматична колекция от 1500 монети, етнографски и исторически документи, църковна утвар, старопечатни книги от ХVII-ХVIIIв., 300 икони и картини на прочутите български художници Станислав Доспевски, Иван Лазаров, Цанко Лавренов, Николай Райнов, Златю Бояджиев и други. Днес, археологическият музей притежава една от най-богатите колекции от 100.000 експоната, произведения на човешкото изкуство и бит, свързани с историята на Пловдив и региона.  

Тел: + 359 32 624 339 Адрес: Площад Съединение 1, Пловдив 4000
Website: www.archaeologicalmuseumplovdiv.org