Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Францикански манастир в Хумац

Францикански манастир в Хумац

За обекта


Коридор: Виа Адриатика
Държава: Босна и Херцеговина, Любички
Францикански манастир в Хумац

Този манастир приютява най-стария музей в Босна и Херцеговина, основа през 1884. Колекцията е разделена на три части: Праистория, Античност и Средновековие. Възраждането на манастирската библиотека с над 20 000 тома, може да бъде проследено до 1885. Там можете да откриете няколко стари олтара, изработени от дърво със специфична художествена стойност. Архитектурната концепция на олтарите, стилистичните и иконографски характеристики на орнаментите са типични за златните олтари от периода 1650-1670 година.