Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Францискански музей Кралйева Сутйеска

Францискански музей Кралйева Сутйеска

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Кралйева Сутйеска
Францискански музей Кралйева Сутйеска

Име: Franjevaсki Samostan Kraljeva Sutjeska
Тип на колекциите: енорийски регистри (най-старите от които са от 1641 година), други енорийски и манастирски документи, ръкописи (включително турски граматики) и около 3 500 турски документа. 
Адрес: 72244 Kraljeva Sutjeska, Bosnia-Herzegovina
Телефон: 072 779-015 
Основан: 1664