Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Музей на сръбската република

Музей на сръбската република

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Баня Лука
Музей на сръбската република

Оригиналното име на музея е Музей на србската република (Muzej Republike Srpske). Той притежава много богата колекция в разнообразни аспекти като археология (60 000); етнология (10 000), включително артефакти, събрани от Матиас Фолгер и Алоис Блей; история (44 5000), основно съвременна; природни науки (4 000)- местни и регионални видове.  

Адрес: D. Danica 1, 78 000 Banja Luka
Телефон: 051 305-486