Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Музей на старата сръбска православна църква

Музей на старата сръбска православна църква

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Сараево
Музей на старата сръбска православна църква

Име: Muzej Stare Srpsko-pravoslavne Crkve

Типове колекции: малка, но интересна колекция от сребълни и златни църковни предмети, роли и една обширна колекция от икони (много от Крит), датиращи от ХV както и такива от местни майстори. 

Адрес: Mula Mustafe Bašeskije 59, 71000 Sarajevo
Телефон: 033 53 47 83
Работно време: 10.00 – 15.00