Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Исторически музей на Босна и Херцеговина

Исторически музей на Босна и Херцеговина

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Сараево
Исторически музей на Босна и Херцеговина

Типове колекции: Широк фокус върху Втората Световна война, артефакти от Средновековието и австро-унгарския период, фотографии, произведения на изкуството, тримерни обекти, включително оръжия, униформи, лични вещи, архиви, библиотеки, документационен център.
Адрес: Zmaja od Bosne 9, 71 000 Sarajevo
Телефон: 033 210-416
Факс: 033 656-629