Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Земалски музей на Босна и Херцеговина

Земалски музей на Босна и Херцеговина

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Сараево
Земалски музей на Босна и Херцеговина

Име: Zemaljski Muzej Bosne i Hercegovine

Типове колекции: 1) Археология: над 105 000 артефакти от Праисторията, Античността и Средновековието; 2) Етнология: материална култура (14 000 артефакти), нематериална култура, народна музика, устно творчество; 3) Природни науки: геоложки, палеонтологични, минералогични, петрологични, ботанически, орнитологични, зоологични колекции, представящи флората и фауната на целия регион. Библиотеката е най-старата научна библиотека в Босна и Херцеговина с богата и обширна колекция (200 000 тома).  
 

Работно време: вторник, четвъртък, петък: 10:00 – 14:00, сряда: 11:00 – 19:00 PM, неделя: 10:00 - 14:00 (Затворено сряда през зимата)  
сайт: www.zemaljskimuzej.ba