Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Технически музей

Технически музей

За обекта


Коридор: Западен трансбалкански път
Държава: Хърватска, Загреб
Технически музей

Техническият музей е основан през 1954. Той приютява експозиции от различни сфери на технологиите: земеделие, транспортиране, енергия, австронавтика, геология и други.