Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Природо-исторически музей и зоологическа градина

Природо-исторически музей и зоологическа градина

За обекта


Коридор: Виа Адриатика
Държава: Хърватска, Сплит
Природо-исторически музей и зоологическа градина

Природо-историческият музей и зоологическата градина притежават богата колекция от разнообразни предмети на флората и фауната - бозайници и влечуги, насекоми и риби, земноводни и главоноги, минерали и вкаменелости.