Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Окръжен музей на Муреш

Окръжен музей на Муреш

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: Румъния, Тургу Муреш
Окръжен музей на Муреш

Днешният музей е резултат от сливането на два други мизея. През 1886 година е основан Музеят на индустриалното изкуство, а през 1934 - музеят по археология и етнография. Така, след 1945 година е създаден Историческият музей, който е реорганизиран през 1968.  От 1979 година, музеят се помещава в Палата на културата.