Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Национален музеен комплекс

Национален музеен комплекс

За обекта


Коридор: Западен трансбалкански път
Държава: Румъния, Сибиу
Национален музеен комплекс

Националният музеен комплекс се състои от:

Световен етнографски музей ‘Franz Binder’

Музей на традионните народни цивилизации "ASTRA"

Музей на трансилванската цивилизация "ASTRA"

Музей на лова "August von Spiess"

Музей на саксонската народна култура "Emil Sigerus"