Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Музеи на Дамбовита

Музеи на Дамбовита

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: Румъния, Тарговище
Музеи на Дамбовита

Профил: Архитектурен ансамбъл, лапидариум, история, монументално изкуство. 
Царският двор представя най-добре запазеният средновековен ансамбъл на румънска територия, който е действал с малко прекъсване повече от три века (1396-1714) като резиденция.  
Основните паметници са: Голямата царска църква, Кулата Чиндиа, Царския дворец, Църква и къщата Баласа. 

E-mail: contact@muzee-dambovitene.ro  

Национален музеен комплекс "The Royal Court"

Адрес: Str. Justitiei, nr. 7, Targoviste, Dambovita County;
ПК:130014
Телефон: 0245/613946
Тел/Факс: 0245/612877

Музеен комплекс "The Royal Court"

Адрес: Calea Domneasca, nr. 181, Targoviste, Dambovita County
ПК: 130008
Телефон: 0245/613278

Исторически музей

Адрес:Calea Domneasca, nr. 187, Targoviste, Dambovita County
ПК: 130008
Телефон: 0245/617221

Галерии Stelea 

Адрес: Str. Stelea, nr. 4, Targoviste, Dambovita County
ПК:130018

Зимни музеи на Дамбовита

Адрес: Str. Justitiei, nr. 7, Targoviste, Dambovita County
ПК: 130017
Телефон: 0245/612877

Музей на печата и старата румънска книга

Адрес: Str. Justitiei, nr. 7, Targoviste, Dambovita County
ПК: 130017
Телефон: 0245/612877

Къща-ателие "Gheorghe Petrascu"

Адрес: Str. Baratiei, nr. 24, Targoviste, Dambovita County
ПК: 130002
Телефон: 0245/611392

Музей "Vasile Blendea" 

Адрес: Str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 38, Targoviste, Dambovita County
ПК: 130034
Телефон: 0245/220461

Музей на етнографията - Pucioasa

Адрес: Str. Primaverii, nr. 1, Pucioasa, Dambovita County
ПК: 135400

Музей на селото Pietrosita

Адрес: Pietrosita, Dambovita County
ПК: 137360

Мемориална къща "I.L. Caragiale"

Адрес: I.L. Caragiale, Dambovita County
ПК: 137255

Музей Moreni 

Адрес: Str. 11 iunie, Moreni, Dambovita County
ПК: 135300

Къща-ателие "Gabriel Popescu"

Адрес: Branesti, Vulcana Pandele, com. Branesti, Dambovita County
ПК: 137055