Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Археологически музей

Археологически музей

За обекта


Коридор: Виа Егнация
Държава: Албания, Елбасан
Археологически музей

В археологическия музей са представени разнообразни колекции, които разказват за иторята на града и неговата околност.