Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Национален музей "Земята и хората"

Национален музей

За обекта


Коридор: Диагонален път, Западен трансбалкански път, София - Охрид
Държава: България, София
Национален музей

Националният музей "Земята и хората" е един от големите минераложки музеи в света. Основан е на 1 януари 1986 г., а на 19 юни 1987 г. открива изложбените си зали за посетители.
Уникалният минералогичен музей съхранява повече от 20 000 експоната от цял свят. 
TСредствата за създаване на музея и придобиването на минералните образци са изцяло от дарения на частни лица, фирми и институции. 
Намира се в центъра на София в реставрирана сграда - паметник на културата, строена в края на ХХ век (1896-1898).