Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Францискански манастир Фойница

Францискански манастир Фойница

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Фойница
Францискански манастир Фойница

Име: Franjevaсki Samostan Fojnica

Адрес: Fojnica, Bosnia-Herzegovina

Тип на колекциите: документи, засягащи францисканския орден, манастирът и селището Фойница (включително инвентари и енорийски регистри), религиозна и светдка история, образование, дневници и лични писма, османски документи за имотите, както и 156 документа на т.на Босаницаи 3 000 турски документи. 

Телефон: 033 837-410
Факс: 033 837-412
Основан: 1668