Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Археологически музей на Лариса

Археологически музей на Лариса

За обекта


Коридор: Западен трансбалкански път
Държава: Гърция, Лариса
Археологически музей на Лариса

Археологическият музей на Лариса се помещава в мюсюлманска джамия от ХІХ век. Той включва колекции от вкаменелости от палеолита, неолитни вази, фигури, оръдия и други предмети, керамика от бронзовата епоха, архаични погребални находки от Свети Георги в Лариса, пограбални находки от класичиския период, праисторическия менхир от Суфли Магула, както и различни архитектурни части и скулптури.