Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Международен летен фестивал

Международен летен фестивал

За събитието


Коридор: Виа Адриатика
Държава: Черна гора, Котор
Международен летен фестивал

Повече от сто години, в Котор традиционно през февруари се провежда карнавал. 
За да представи пред широката публика тази весела карнавална атмосфера с клоуните, моряците и приказките, асоциация “Festa” организира подобни културни дейности през лятото за туристите.