Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Farsangul - “Празник на маските”

Farsangul - “Празник на маските”

За събитието


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: Румъния, Окръг Брашов
Farsangul - “Празник на маските”

Място: Апата

Това е древен обичай, взаимстван от саксонците, които населяват Трансилвания. Събитието се провежда преди Великден и е празненство на маските и на други странни същества. 
Парадът на маскираните младежи се простира по улицита на селото, следван от каруца. Те чукат на портите на къщите и гонят злите духове. Стопаните ги даряват с яйца. Празникът завършва с бал, наречен “Balul Farsangului ”.