Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Международен фестивал “Танц Фест”

Международен фестивал “Танц Фест”

За събитието


Коридор: София - Охрид
Държава: Македония, Скопие
Международен фестивал “Танц Фест”