Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Драма фестивал на аматьорите (DAF)

Драма фестивал на аматьорите (DAF)

За събитието


Коридор: София - Охрид
Държава: Македония, Кочани
Драма фестивал на аматьорите (DAF)