Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Изложба на източна Анатолия

Изложба на източна Анатолия

За събитието


Коридор: Диагонален път
Държава: Турция, Татван, Битлис
Изложба на източна Анатолия

Изложба на източна Анатолия се провежда през месец юли (30 юни-24 юли).