Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Празници на фолклорните танци и игрите Karacasu Aphrodisias

Празници на фолклорните танци и игрите Karacasu Aphrodisias
Heritage Sites

За събитието


Коридор: Виа Анатолия
Държава: Турция, Афродизиаз, Айдин
Празници на фолклорните танци и игрите Karacasu Aphrodisias

Празниците на фолклорните танци и игрите Karacasu Aphrodisias се провеждат на 22 май.