Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Международен младежки музикален фестивал-конкурс "Фолклор без граници"

Международен младежки музикален фестивал-конкурс

За събитието


Коридор: Виа Понтика
Държава: България, Албена
Международен младежки музикален фестивал-конкурс

Основан през 2001 година, като празник на уникалните, вечно живи и неизчерпаеми в многообразието си фолклорни традиции, фестивалът цели да стимулира високо професионално майсторство; да мотивира младите изпълнители и творци към съхраняване и развитие на фолклорните традиции в днешната епоха на глобализация.
“Фолклор без граници” протича в две форми – конкурсна и фестивална. В конкурсната част се съревновават в изпълнителско майсторство – солисти и различни видове състави от певци и инструменталисти, в три възрастови групи от 10 до 35 години, в осем категории