Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Минах през Левач, пресякох Сумадийа

Минах през Левач, пресякох Сумадийа

За събитието


Коридор: Диагонален път
Държава: Сърбия, Рековач
Минах през Левач, пресякох Сумадийа

Минах през Левач, пресякох Сумадийа (Prodjoh Levac , prodjoh Sumadiju) е фестивал на автентичните фолклорни изкуства и занаяти от Левач, Сумадийа и долината на река Морава (Pomoravlje). Провежда се в манастира Каленик. Там можете да видите: изложби на картини и фолклорни изкуства и занаяти, състезания при подготовката на традиционни гозби, традиционни спортни състезания, както и конкурси за млада жена с най-дълга плитка и млад мъж с най-дълги мустаци.