Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Международен музикален фестивал

Международен музикален фестивал

За събитието


Коридор: Виа Понтика
Държава: България, Варна
Международен музикален фестивал

Международният музикален фестивал “Варненско лято” е най-старият музикален фестивал в България и един от фестивалите с най-дългогодишна традиция в Европа. Получил национален и международен престиж, днес фестивалът е представителен форум на българското и световното музикално творчество и изпълнителско изкуство в областта на класическата музика. Богатата програма е визитна картичка на Варна като център на международен културен туризъм. Има многожанров характер и включва опера, симфонични концерти, камерна и хорова музика, цикли “Старинна музика” и “Млади таланти”, Международна лятна академия, Летни научни срещи. 
Цялостният облик на фестивала се характеризира с представянето на шедьоври на българската и световната музикална култура, с многожанрова насоченост и присъствие на изпълнители с международен престиж. Традиционно е участието на Варненските музикални институти и на именити български изпълнители и състави, прославили нашето изпълнителско изкуство.