Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Фестивал на радостта Треснйарево

Фестивал на радостта Треснйарево

За събитието


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Бръчко
Фестивал на радостта Треснйарево

Фестивалът на радостта Треснйарево се провежда през първата половина на юни.