Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Международен конкурс"Музиката и земята"

Международен конкурс

За събитието


Коридор: Диагонален път, Западен трансбалкански път, София - Охрид
Държава: България, София
Международен конкурс

Главната цел на конкурса е да импулсира младите творци за създаване и изпълнение на музикални произведения, посветени на Земята и нейното оцеляване. По този начин чрез средствата на изкуството ще се съдейства за формиране на ново нравствено отношение към Природата, разглеждащо Човека на като неин владетел, а като нейна съставна част, разбираща, че както днешното, така и идните поколения имат равни права да ползват Природата като жизнена среда и източник на суровини и енергия.
Международният конкурс "Музиката и Земята" дава възможност на млади инструменталисти и композитори чрез своето изкуство да участват активно в световното движение за изграждане на един нов свят, на устойчиво по отношение на околната среда развитие, в който хората ще живеят в хармония с Природата и помежду си.