Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Нова българска музика 2006

Нова българска музика 2006

За събитието


Коридор: Диагонален път, Западен трансбалкански път, София - Охрид
Държава: България, София
Нова българска музика 2006

Една от най-начимите инициативи на Съюза на българските композитори (СБК) е годишният преглед "Нова българска музика", който включва симфонични творби, вокални, хорови, камерни, детски творби и поп музика. Част от събитията е Музикалния фест "Софийска пролет", който се провежда всяко година през март.