Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Кум Грано Салис

Кум Грано Салис

За събитието


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Тузла
Кум Грано Салис

Форумът Кум Грано Салис (Cum Grano Salis) е среща, на която редица известни автори и интелектуалци се събират, за да  затвърдят новата награда за литература  "Mesa Selimovic". Призът се дава за южния славянски културен регион.