Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Танцов фестивал Каламата

Танцов фестивал Каламата

За събитието


Коридор: Западен трансбалкански път
Държава: Гърция, Каламата
Танцов фестивал Каламата

Международният фестивал в Каламата е ключово ежегодно събитие, което се провежда в Международния танцов център в града. Центърът е основан през пролетта на 1995. Той се занимава с подкрепата и промоцията на танцовото изкуство чрез изследвания, образование и творчески дейности. От самото си стартиране, фестивалът има две цели: да разшири обхвата на теченията в съвременносото танцово изкуство и да пополяризира сред широката публика тези форми на изкуството.