Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Карнавалът в Патра

Карнавалът в Патра

За събитието


Коридор: Виа Адриатика
Държава: Гърция, Патра
Карнавалът в Патра

Карнавалът в Патра е вече на 173 години. Днес, той е най-големият и важен карнавал в Гърция, а също и един от най-известните зимни карнавали в Европа. 
Карнавалът в Патра е едно важно събитие със своя специфична философия. Основна негова цел е комбинирането на Карнавала с Изкуството, както и работата по неговото постоянно обогатяване в качеството му на един от най-големите карнавали в Европа.  
Заедно с всички стандартни събития, които се провеждат всяка година, карнавалът се стреми да засили творческия характер. Целта е да се изявят традиционните изкуства чрез културния обмен с други градове в Гърция, Югоизточна Европа и останалата част от Европа.