Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Международен фестивал на Патра

Международен фестивал на Патра

За събитието


Коридор: Виа Адриатика
Държава: Гърция, Патра
Международен фестивал на Патра

Международният фестивал на Патра участва активно в културния живот на града за последните 14 години. Още от самото му създаване, жителите го приемат широко, заради неговия оригиален характер и творчески проекти. 
За приютяването на събитието са създадени нови места, които да поемат разнообразието от културни дейности. 
В същото време, фестивалът произвежда свои собсвени продукти като си сътрудничи с различни творци. Програмата на фестивала се обогатява непрекъснато, нови идеи се включват всяка година. Събитието се превръща от "полезен" навик в едно от най-важните за Гърция днес. Не случайно, някои от най-известните международни творци взимат участие в Меж Besides, it is no coincidence that all these years, some of the most important foreign artists have participated дународния фестивал в Патра. 
Днес, международният фестивал в Патра, преосмисля своите цели в светлината на новото хилядолетие. Той се ръководи от тричленна комисия и културен съветник.