Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Фестивал на дините Бостаново

Фестивал на дините Бостаново

За събитието


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Бръчко
Фестивал на дините Бостаново

В средата на август, ежегодно се провежда фестивал на дините Бостаново.