Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Фестивал на танца и невербалния театър

Фестивал на танца и невербалния театър

За събитието


Коридор: Виа Адриатика
Държава: Хърватска, Светвинценат (Svetvincenat)
Фестивал на танца и невербалния театър

международният фестивал на танца и невербалния театър е единият от двата подобни фестивала в Хърватия. Той представя широка гама от дейности: от танцови представяния до убични театралнипредставления, инсталации и симинари по танци. За първи път се състои през 2000. Фестивалът включва наред с представянията и обучение.