Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Фолклорен израз в Славодски брод (Brodsko Kolo)

Фолклорен израз в Славодски брод (Brodsko Kolo)

За събитието


Коридор: Диагонален път
Държава: Хърватска, Славонски брод
Фолклорен израз в Славодски брод (Brodsko Kolo)

Словонски брод е известен и със своите традиционни прояви, които привличам много посетители. Най-значимото събитие е най-старият израз на фолклора в Хърватия - Бродкото коло или хоро. За първи път то се провежда през 1963 година. Тази уникална проява е известна далеч извън границите на страната. Тя промоцира културното наследство и оригиналните ценности на Брод и Посавина, Славония и Хърватия като цяло. Те намират своя израз в появата на множество фолклорни клубове, фолклорни и певчески групи, музикални изпълнения на традиционни инструменти от Хърватия и извън нея. 
Славонски брод съживява традициите по време на Бродското коло, когато в началото на ХХ век, на деня на Св. Стипан, 21 август, гланият площад се изпълва с хора. На този ден хората танцуват в голям кръг. Събитето се изпъстря от хиляди хора в национални носии, в злато и сребро.